Sản phẩm
Quảng cáo

viagra wiki

viagra prodej cena


Khách hàng thân

ciproxin 1000

ciproxin
2018

Tập Đoàn Sông Đà


Y Dược Bảo Long

   Y dược Traphaco


 
Sản phẩm  -  Hệ thống xử lý nước thải
Xử lý nước thải chế biến thực phẩm

cheap abortion pill kit online

cheap abortion pill online blog.weddingvenuedirectory.com
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - RƯỢU BIA
Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm cơ bảng chi thiết theo bảng sau:

STT
THÔNG SỐ Ô NHIỄM
ĐƠN VỊ
 GIÁ TRỊ 
1
pH
-
4.6
2
BOD5
Mg/L
900
3
COD
Mg/L
2300
4
SS
Mg/L
408
5
Tổng Nitơ
Mg/L
14
6
Tổng Phot pho
Mg/L
10.8

                      (Nguồn: Kết quả mẫu nước thải mì safaco )

NHẬN XÉT: Nước thải chế biến thực phẩm với đặc trưng là hàm lượng BOD cao
(chất ô nhiễm hữu cơ có thể phân hủy bằng sinh học) gấp 15 đến 20 lần Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hàm lượng COD gấp hơn 10 - 20 lần.
Hàm lượng cặn lơ lửng, dầu mỡ và nitơ cao.

                                        SƠ ĐỒ KHỐI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

              Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Sản phẩm cùng loại
1 2
 
Tư vấn trực tuyến

at home abortion

abortion clinics in birmingham al avonotakaronetwork.co.nz
Hotline 0976 688 989 
Tư vấn 0972 534 989
HTKT:      0975 075 857
HTKT:    0969 746 869
HTKT:    0963 621 099TPHCM: 0974 81 8888
Hà Nội :024 66 51 88 99
          024 66 61 8989

Tin tức nổi bật
Đối tác