Sản phẩm
Quảng cáo

viagra wiki

viagra prodej cena


Khách hàng thân

ciproxin 1000

ciproxin
2018

Tập Đoàn Sông Đà


Y Dược Bảo Long

   Y dược Traphaco


 
Sản phẩm  -  Hóa Chất xử lý nước
Hoá chất xử lý nước

mixing xanax and weed

mixing lexapro and weed fiorentina.info

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

BÀI 1. KHỬ SẮT KẾT HỢP LẮNG

-         DD Sắt lưu trữ : cân 1,404g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O , lấy 20ml H2SO4 cho từ từ vào 100ml nước cất, hỗn hợp này cho vào cốc đựng 1,404g Fe (dùng cốc 250ml để cân), khuấy dều cho tan và định mức bằng nước cất thành 1000ml .

-         DD Sắt chuẩn  (Pha 1000ml) : lấy 50ml DD Sắt lưu trữ cho vào bình định mức 1000ml và định mức bằng nước cất thành 1000ml.

-         DD đệm Acetate (Pha 1000ml) : Hòa tan 250g CH3COONH3 với 150ml, thêm 700ml CH3COOH đậm đặc, khuấy đều (Lưu ý : Pha trong tủ hút)

-         DD Phenalthroline (Pha 500ml)  : cân 0,5g 1-10 Phenalthroline, cho vào 20ml nước cất, cho 5 giọt HCl đậm đặc, khuấy cho tan và định mức thành 500ml

-         NH­2OH.HCl (Pha 500ml) : cân 50g NH2OH.HCl hòa tan trong 500ml nước cất

-         HCl đậm đặc (Có sẵn trong tủ hút)

BÀI 2. THÍ NGHIỆM LẮNG BÔNG CẶN

-         Al2(SO4)3.18H2O dạng tinh thể : 64g

BÀI 3. THÍ NGHIỆM JARTEST

-         NaOH 0,1 N  (Pha 1000ml) : cân 4g NaOH hòa tan trong nước cất và định mức thành 1000ml

-         DD màu (Có sẵn trong chai nâu 1000ml) : cân 12,5g Bột màu hòa tan với nước cất, định mức thành 1000ml

-         Phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O 5%

-         PAC 30%

BÀI 4 & 5 . MÔ HÌNH BÙN HOẠT TÍNH – MÔ HÌNH LỌC SINH HỌC BÁM DÍNH

-         K2Cr2O7 0,0167M  : 4,913g K2Cr2O7  + hh(500 ml H2O, 167 ml H2SO4, 33,3g HgSO4) để nguội => 1000 ml

-         H2SO4 Reagent : cân 5,5g Ag2SO4 cho vào 546,5ml H2SO4 đậm đặc, khuấy cho tan (Trường hợp hết Ag2SO4 thì dùng H2SO4 đậm đặc)

-         Chỉ thị Ferroin : 1,485g 1-10 Phenalthroline monohydrate + 0,695g FeSO4.7H2O + H2O =>100 ml

-         FAS 0,1M : 39,2g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O + hh(H2O + 20ml H2SO4) làm lạnh + H2O => 1000 ml

Sản phẩm cùng loại
1 2
 
Tư vấn trực tuyến

at home abortion

abortion clinics in birmingham al avonotakaronetwork.co.nz
Hotline 0976 688 989 
Tư vấn 0972 534 989
HTKT:      0975 075 857
HTKT:    0969 746 869
HTKT:    0963 621 099TPHCM: 0974 81 8888
Hà Nội :024 66 51 88 99
          024 66 61 8989

Tin tức nổi bật
Đối tác